27.04.2018 ТОВ "КУА "Портфельні інвестиції" оприлюднило річну звітність за 2017р

Фінансова звітність та аудиторський висновок в повному обсязі також опубліковані в Всеукраїнській інформаційній газеті "Фінансовий вісник" (№419 від 30.03.2018 р.).