Глибока трансформація і модернізація економіки та соціальної сфери в Україні неможлива без залучення середньо- і довгострокових фінансових ресурсів як на загальнодержавному і місцевому рівнях, так і на рівні окремих підприємств та їхніх об'єднань.

Для здійснення інвестування в економічно вигідні проекти та фінансування перспективних галузей економіки України в грудні 2003 року була створена Компанія з управління активами «Портфельні інвестиції».

Компанія є професійним учасником ринку цінних паперів та здійснює діяльність з управління активами недержавних пенсійних фондів та управління активами інститутів спільного інвестування - пайових та корпоративних інвестиційних фондів (Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) серія АД №034371 видана 28.05.2012 року, термін дії з 28.05.2012 року - необмежений).

На сьогоднішній день Компанія з управління активами “Портфельні інвестиції” управляє активами семи фондів.

В Компанії працює штат кваліфікованих працівників, які своїми професійними якостями сприяють процвітанню та стабільному зростанню доходів наших клієнтів.