Про компанію

Глибока трансформація і модернізація економіки та соціальної сфери в Україні неможлива без залучення середньо- і довгострокових фінансових ресурсів як на загальнодержавному і місцевому рівнях, так і на рівні окремих підприємств та їхніх об'єднань.

Для здійснення інвестування в економічно вигідні проекти та фінансування перспективних галузей економіки України в грудні 2003 року була створена Компанія з управління активами «Портфельні інвестиції».

Компанія є професійним учасником ринку цінних паперів та здійснює діяльність з управління активами недержавних пенсійних фондів та управління активами інститутів спільного інвестування - пайових та корпоративних інвестиційних фондів (Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) серія АД №034371 видана 28.05.2012 року, термін дії з 28.05.2012 року - необмежений).

На сьогоднішній день Компанія з управління активами “Портфельні інвестиції” управляє активами шести фондів:

  • Відкритого недержавного пенсійного фонду "Дністер" (ЄДРПОУ 33074085, свідоцтво про реєстрацію фінустанови ПФ №13 від 28.10.2004 року);
  • Закритого пайового недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Портфель фармацевтичний» (Свідоцтво про внесення до Єдиного державного реєстру ІСІ №712, реєстраційний код за ЄДРІСІ 233712 від 23.07.2007 року),
  • Закритого пайового недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Портфель оптимальний» (Свідоцтво про внесення до Єдиного державного реєстру ІСІ №1672, реєстраційний код за ЄДРІСІ 2331672 від 19.07.2011 року),
  • Закритого пайового недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Портфель універсальний» (Свідоцтво про внесення до Єдиного державного реєстру ІСІ №1671, реєстраційний код за ЄДРІСІ 2331671 від 19.07.2011)
  • Акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «АЙ ПІ ВЕНЧУР» (Свідоцтво про внесення до Єдиного державного реєстру ІСІ №00481, реєстраційний код за ЄДРІСІ 13300481 від 03.03.2017, код за ЄДРПОУ 41000049)
  • Акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «БАЗИС ІНВЕСТ» (Свідоцтво про внесення до Єдиного державного реєстру ІСІ №00484, реєстраційний код за ЄДРІСІ 13300484 від 15.03.2017, код за ЄДРПОУ 41049110)
  • Акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ОЛДЕРМЕН» (Свідоцтво про внесення до Єдиного державного реєстру ІСІ №00681, реєстраційний код за ЄДРІСІ 13300681 від 16.11.2018, код за ЄДРПОУ 42528368)

В Компанії працює штат кваліфікованих працівників, які своїми професійними якостями сприяють процвітанню та стабільному зростанню доходів наших клієнтів.