ЗПНВІФ "Портфель універсальний"

Свідоцтво ДКЦПФР про внесення ЗПНВІФ "Портфель універсальний" до ЄДРІСІ

Свідоцтво ДКЦПФР про реєстрацію випуску інвестсертифікатів ЗПНВІФ "Портфель універсальний"

 

Відомості про компанію з управління активами
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ПОРТФЕЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ", код за ЄДРПОУ 32713118, місцезнаходження: 79037  місто Львів, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 212. Номер телефону, факсу 032 2448422, 032 2448423.

Дата державної реєстрації:  08.12.2003 р. Номер і дата прийняття  рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами): № 421  23.05.2012р

 

Відомості про аудитора
Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Галичина-Аудитсервіс»; ЄДРПОУ: 22599983;
Включене до Реєстру аудиторів та суб’єктів у Розділ «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності» 14.12.2018 р. за № 0804.
Місцезнаходження: 46001, м. Тернопіль, вул. Замкова, 5/37

 

Відомості про депозитарну установу
Публічне акціонерне товариство "КРЕДОБАНК", код за ЄДРПОУ 09807862; Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи, видана НКЦПФР, строк дії з 12.10.2013 року - необмежений; Місцезнаходження: 79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78

 

Відомості про торговця цінними паперами
Компанія при здійсненні розміщення та/або дострокового викупу інвестиційних сертифікатів послугами торговця цінними паперами не користується.