Фонди в управлінні

На сьогоднішній день Компанія з управління активами “Портфельні інвестиції” управляє активами шести фондів:

 • Відкритого недержавного пенсійного фонду "Дністер" (ЄДРПОУ 33074085, свідоцтво про реєстрацію фінустанови ПФ №13 від 28.10.2004 року);
 • Закритого пайового недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Портфель фармацевтичний» (Свідоцтво про внесення до Єдиного державного реєстру ІСІ №712, реєстраційний код за ЄДРІСІ 233712 від 23.07.2007 року),
 • Закритого пайового недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Портфель оптимальний» (Свідоцтво про внесення до Єдиного державного реєстру ІСІ №1672, реєстраційний код за ЄДРІСІ 2331672 від 19.07.2011 року),
 • Закритого пайового недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Портфель універсальний» (Свідоцтво про внесення до Єдиного державного реєстру ІСІ №1671, реєстраційний код за ЄДРІСІ 2331671 від 19.07.2011)
 • Акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «АЙ ПІ ВЕНЧУР» (Свідоцтво про внесення до Єдиного державного реєстру ІСІ №00481, реєстраційний код за ЄДРІСІ 13300481 від 03.03.2017, код за ЄДРПОУ 41000049)
 • Акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «БАЗИС ІНВЕСТ» (Свідоцтво про внесення до Єдиного державного реєстру ІСІ №00484, реєстраційний код за ЄДРІСІ 13300484 від 15.03.2017, код за ЄДРПОУ 41049110)
 • Акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ОЛДЕРМЕН» (Свідоцтво про внесення до Єдиного державного реєстру ІСІ №00681, реєстраційний код за ЄДРІСІ 13300681 від 16.11.2018, код за ЄДРПОУ 42528368)
 • Інвестиційні фонди, активами яких управляє Компанія обслуговують:
 • Відомості про депозитарій
  Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" Скорочене найменування - ПАТ "НДУ"; ЄДРПОУ -30370711; Дані свідоцтва про державну реєстрацію - Серія А01, №795373; Дата проведення державної реєстрації - 17.05.1999р., номер запису -1 074 105 0016 010655; Орган, що видав свідоцтво - Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація; Місцезнаходження - вул. Нижній Вал 17/8, м.Київ, 04071; Телефони - (044) 591-04-39, 591-04-40, факс (044) 482-52-14
 • Відомості про аудитора
  Аудиторська фірма - Господарське товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «УкрЗахідАудит»; ЄДРПОУ: 20833340;
  Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів №0541, видане Аудиторською палатою України, строк дії з 26.01.2001 р. до 24.09.2020 р.; Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України, строк дії: з 02.04.2013 до 24.09.2020 року;
  Місцезнаходження: 79011, м. Львів, вул. Рутковича, 7,офіс 11а
 • Відомості про зберігача
  Публічне акціонерне товариство "КРЕДОБАНК", код за ЄДРПОУ 09807862; Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи, видана НКЦПФР, строк дії з 12.10.2013 року - необмежений; Місцезнаходження: 79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78
 • Відомості про зберігача активів
  Функції зберігача активів виконує ТОВ "КУА "Портфельні інвестиції"
 • Відомості про незалежного оцінювача майна
  Послугами незалежного оцінювача майна пайові інвестиційні фонди та АТ ЗНВКІФ "ОЛДЕРМЕН" не користуються.


  Корпоративні інвестиційні фонди користуються послугами незалежного оцінювача майна Приватне підприємство "КОРУС" (код за ЄДРПОУ 31168390, строк дії сертифіката субєкта оціночної діяльності, виданого Фондом державного майна Украни з 11 серпня 2015 року до 11 серпня 2018 року; Місцезнаходження: 03164, м. Київ, вул. Бахмацька, буд. 10, кв. 10)