АТ ЗНВКІФ «Олдермен»

Свідоцтво НКЦПФР про внесення АТ ЗНВКІФ "ОЛДЕРМЕН" до ЄДРІСІ

Свідоцтво НКЦПФР про реєстрацію випуску акцій АТ ЗНВКІФ "ОЛДЕРМЕН"

Інформація НКЦПФР про внесення АТ ЗНВКІФ "ОЛДЕРМЕН" до реєстру фінансових установ

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань АТ ЗНВКІФ "ОЛДЕРМЕН"

Аудиторський висновок та фінансова звітність фонду за 2021 рік

 

Фонд обслуговують:

Відомості про компанію з управління активами
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ПОРТФЕЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ", код за ЄДРПОУ 32713118, місцезнаходження: 79037  місто Львів, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 212. Номер телефону, факсу 032 2448422, 032 2448423.

Дата державної реєстрації:  08.12.2003 р. Номер і дата прийняття  рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами): № 421  23.05.2012р

Відомості про аудитора
Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Галичина-Аудитсервіс»; ЄДРПОУ: 22599983;
Включене до Реєстру аудиторів та суб’єктів у Розділ «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності» 14.12.2018 р. за № 0804.
Місцезнаходження: 46001, м. Тернопіль, вул. Замкова, 5/37

Відомості про депозитарну установу
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  "АЙ ПІ СЕК'ЮРІТІЗ", код за ЄДРПОУ 36301402, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, буд. 86 П, офіс 320. Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності (Депозитарна діяльність депозитарної установи): 2316 від 10.10.2013 р.

Відомості про незалежного оцінювача майна
АТ ЗНВКІФ "ОЛДЕРМЕН" не користується послугами незалежного оцінювача майна

Відомості про торговця цінними паперами
Компанія при здійсненні розміщення та/або дострокового викупу інвестиційних сертифікатів послугами торговця цінними паперами не користується.